[Tiết kiệm 30 triệu quảng cáo Facebook] P2: Phân tích cơ bản 1 số chỉ tiêu KPI Fanpage

[Tiết kiệm 30 triệu quảng cáo Facebook] P2: Phân tích cơ bản 1 số chỉ tiêu KPI Fanpage[Tôi đã tiết kiệm 30 triệu quảng cáo Facebook như thế nào] Phần 2: Cách phân tích cơ bản 1 số chỉ tiêu KPI để tự quản lý Fanpage Facebook Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=H4fjF... Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=JDxF5... Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=HNfDQ... Part 4: https://www.youtube.com/watch?v=Q8YPY... Part 5: https://www.youtube.com/watch?v=QrKxH... ----------------------
Thông tin khác: + Fanpage du lịch: www.facebook.com/kinhnghiemdulichbuitietkiem/ + Facebook cá nhân: www.facebook.com/chungtsn/

Đăng nhận xét

Copyright © Tổng hợp video hot mới hay trên Youtube Facebook Tiktok | Distributed by Khochat.com | Designed by video.khochat.com